Start=>Om oss=>Kontakt=>Personal=>Ann Sofie Jägerskog

Ann Sofie Jägerskog

DoktorandAnn Sofie Jägerskog är för närvarande inte tillsvidareanställd vid Psykologiska institutionen.

Detta hindrar inte att personen fortfarande kan arbeta som timlärare eller utföra andra kortare eller oregelbundna uppdrag åt Psykologiska institutionen.


Forskning

Mitt avhandlingsarbete har en ämnesdidaktisk inriktning och fokuserar på gymnasieelevers lärande i psykologi, med inriktning mot visuella illustrationer och testning. Syftet är att undersöka hur lärande i form av både minne och förståelse påverkas av användandet av visuella illustrationer samt testning, både på kort och lång sikt. Forskningen bygger främst på kvantitativa data och utgår bland annat från teorier om multimodalitet samt minne/testeffekten.

Bakgrund

Jag är i botten gymnasielärare i psykologi och engelska och jag tog min examen vid Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm. Jag är doktorand på halvtid och arbetar den övriga tiden med skolutvecklingsfrågor på Fryshusets Gymnasium och på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Som industridoktorand ingår jag i en satsning från Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen där ämnesdidaktisk forskning står i centrum. Målet är att man genom denna satsning ännu tydligare får in den vetenskapliga forskningen i stadens utbildnings- och skolverksamhet och att man på detta sätt får ett närmare samarbete mellan den akademiska världen och skolvärlden.


Uppdaterad 2013-04-05 | Kontakta oss | Webbredaktör
www.su.se | Start | Till sidans topp