Start=>Om oss=>Kontakt=>Personal=>Andrzej Werbart

Andrzej Werbart

Affilierad professor


Jag delar min arbetstid mellan klinisk praktik (psykoanalys och psykoterapi med barn och vuxna), undervisning, handledning och forskning. Under åren 1998 och 2009 har jag varit FoU-chef vid dåvarande Psykoterapiinstitutet, Stockholms läns landsting. I mina forskningsprojekt vid Institutet har jag engagerat kliniskt verksamma psykoterapeuter som medverkande i datainsamlingen, olika typer av bedömningar och skattningar, och viss databearbetning.

Forskning

Mitt huvudsakliga intresseområde är psykoterapiforskning och psykoanalytisk forskning. Jag studerar förändringsprocesser i psykoterapi och utfall av psykoterapeutisk behandling för olika patientgrupper och terapityper. Jag är intresserad av patienternas och deras terapeuters perspektiv på det som händer i psykoterapi. Jag är mån om att bedriva studier som är kliniskt relevanta och jag anser att det är särskilt lärorik att studera fall med olika typer av utfall, t.ex. icke-påbörjade terapier, terapier som ensidigt avbryts av patienten eller terapeuten, mest framgångsrika fall, behandlingar som inte har lett till förbättring, missnöjda patienter, osv. Största delen av min forskning bygger på naturalistiska studier i rutinmässig klinisk praktik, med tillämpning av både kvantitativa och kvalitativa metoder.

I min pågående forskning studerar jag olika behov hos patienter med olika personlighetskonfigurationer (t.ex. fokus på relaterande eller fokus på självavgränsning). Jag undersöker hur personlighetskonfigurationer och mentala representationer av själv och andra förändras under och efter psykoterapeutisk behandling. Jag undersöker också terapeutfaktorernas betydelse för den terapeutiska processen och för behandlingsutfallet.

Några avslutade forskningsprojekt


Publikationer 2000-2015

Refereegranskade internationella publikationer

2015

Lilliengren, P., Falkenström, F., Sandell, R., Mothander, P. R., & Werbart, A. (2015). Secure attachment to therapist, alliance and outcome in psychoanalytic psychotherapy with young adults. Journal of Counseling Psychology, 62, 1-13. DOI: 10.1037/cou0000044

Werbart, A., von Below, C., Brun, J., & Gunnarsdottir, H. (2015). "Spinning one's wheels": Nonimproved patients view their psychotherapy. Psychotherapy Research, 25(5), 546-564. DOI: 10.1080/10503307.2014.989291

Werbart, A., & Levander, S. (2015). Fostering change in personality configurations: Anaclitic and introjective patients in psychoanalysis. Psychoanalytic Psychology, 32(4). (In print) DOI: 10.1037/pap0000022

Werbart Törnblom, A., Werbart, A., & Rydelius, P.-A. (2015). Shame and gender differences in paths to youth suicide: Parents' perspective. Qualitative Health Research, 25(8), 1099-1116. DOI: 10.1177/1049732315578402

2014

Lilliengren, P., Werbart, A., Risholm Mothander, P., Ekström, A., Sjögren, S., & Ögren, M.-L. (2014). Patient Attachment to Therapist Rating Scale: Development and psychometric properties. Psychotherapy Research, 24, 184-201. DOI: 10.1080/10503307.2013.867462

Wang, M., & Werbart, A. (2014). Not starting psychotherapy is more often initiated by the therapist than the patient. Counselling Psychology Quarterly, 27, 75-95. DOI: 10.1080/09515070.2013.870533

Werbart, A. (2014). Emile, or on devastation: When virtual boundlessness meets inner emptiness. Psychoanalytic Quarterly, 83, 71-96. DOI: 10.1002/j.2167-4086.2014.00077.x

Werbart, A., Andersson, H., & Sandell, R. (2014). Dropout revisited: Patient- and therapist-initiated discontinuation of psychotherapy as a function of organizational instability. Psychotherapy Research. Advance online publication. DOI: 10.1080/10503307.2014.883087

Werbart, A., & Forsström, D. (2014). Changes in anaclitic-introjective personality dimensions, outcomes and psychoanalytic technique: A multi-case study. Psychoanalytic Psychotherapy, 28, 397-410. DOI: 10.1080/02668734.2014.964295

2013

Palmstierna, V., & Werbart, A. (2013). Successful psychotherapies with young adults: The patients' and the therapists' view. Psychoanalytic Psychotherapy, 27, 21-40. DOI: 10.1080/02668734.2012.760477

Roos, J., & Werbart, A. (2013). Therapist and relationship factors influencing dropout from individual psychotherapy: A literature review. Psychotherapy Research, 23, 394-418. DOI: 10.1080/10503307.2013.775528

Werbart, A., Levin, L., Andersson, H., & Sandell, R. (2013). Everyday evidence: Outcomes of psychotherapies in Swedish public health services. Psychotherapy, 50, 119-130. DOI: 10.1037/a0031386

Werbart Törnblom, A., Werbart, A., & Rydelius, P.-A. (2013). Shame behind the masks: The parents' perspective on their sons' suicide. Archives of Suicide Research, 17, 242-261. DOI: 10.1080/13811118.2013.805644

2012

von Below, C., & Werbart, A. (2012). Dissatisfied psychotherapy patients: A tentative conceptual model grounded in the participants' view. Psychoanalytic Psychotherapy, 26, 211-229. DOI: 10.1080/02668734.2012.709536

Fatouros-Bergman, H., Spang, J., Merten, J., Preisler, G., & Werbart, A. (2012). Facial affective expressiveness in patients with schizophrenia. Schizophrenia Research, 136, Suppl. 1, S144-S145. DOI: 10.1016/s0920-9964(12)70463-2

Fatouros-Bergman, H., Spang, J., Merten, J., Preisler, G., & Werbart, A. (2012). Stability of facial affective expressions in schizophrenia. Schizophrenia Research and Treatment. Special issue Schizophrenia as a Disorder of Communication. DOI: 10.1155/2012/867424

Levander, S., & Werbart, A. (2012). Personality related responses to the psychoanalytic process: A systematic multicase study. Psychoanalytic Psychology, 29, 1-16. DOI: 10.1037/a0024713

Ögren, M.-L., Bertling, U., Boalt Boëthius, S., Hau, S., & Werbart, A. (2012). Editorial. Special Issue: Psychotherapy Research. Nordic Psychology, 64(2), 73-76. DOI: 10.1080/19012276.2012.726811

Ögren, M.-L., Bertling, U., Boalt Boëthius, S., Hau, S., & Werbart, A. (2012). Professional development and psychotherapy supervision. Special Issue: Research on professional development and supervision in psychotherapy. Nordic Psychology, 64(3), 147-149. DOI: 10.1080/19012276.2012.731309

Werbart, A., Forsström, D., & Jeanneau, M. (2012). Long-term outcomes of psychodynamic residential treatment for severely disturbed young adults: A naturalistic study at a Swedish therapeutic community. Nordic Journal of Psychiatry, 66, 367-375. DOI: 10.3109/08039488.2012.654508

Werbart, A., & Wang, M. (2012). Predictors of not starting and dropping out from psychotherapy in Swedish public service settings. Nordic Psychology, 64, 128-146. DOI: 10.1080/19012276.2012.726817

Werbart Törnblom, A., & Werbart, A. (2012). The victim's shame: The parents' perspective on their daughters' committed suicide. Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 60, Supplement (IACAPAP 2012), 132. DOI: 10.1016/j.neurenf.2012.04.077

2011

Arvidsson, D., Sikström, S., & Werbart, A. (2011). Changes in self- and object representations following psychotherapy measured by a theory-free, computational, semantic space method. Psychotherapy Research, 21, 430-446. DOI: 10.1080/10503307.2011.577824

Fatouros Bergman, H., Spang, J., Werbart, A., Preisler, G., & Merten, J. (2011). Interplay of gaze behaviour and facial affectivity in schizophrenia. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches, 3, 148-150. DOI: 10.1080/17522439.2010.488297

Jacobsson, G., Tysklind, F., & Werbart, A. (2011). Young adults talk about their problems. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 282-289. DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00874.x

Werbart, A., in collaboration with Grünbaum, C., Jonasson, B., Kempe, H., Kusz, M., Linde, S., Lundén O'Nils, K., Sjövall, P., Svenson, M., Theve, C., Ulin, L., & Öhlin, A. (2011). Changes in the representations of mother and father among young adults in psychoanalytic psychotherapy. Psychoanalytic Psychology, 28, 95-116. DOI: 10.1037/a0022344

Werbart, A., & Levander, S. (2011). Vicissitudes of ideas of cure in analysands and their analysts: A longitudinal interview study. International Journal of Psychoanalysis, 92, 1455-1481. DOI: 10.1111/j.1745-8315.2011.00485.x

2010

von Below, C., Werbart, A., & Rehnberg, S. (2010). Experiences of overcoming depression in young adults in psychoanalytic psychotherapy. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 12, 129-147. DOI: 10.1080/13642537.2010.482745

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2010). Therapists' view of therapeutic action in psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47, 570-585. DOI: 10.1037/a0021179

Lindgren, A., Werbart, A., & Philips, B. (2010). Long-term outcome and post-treatment effects of psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, 83, 27-43. DOI: 10.1348/147608309X464422

Werbart, A. (2010). Book review of H. Kächele, J. Schachter, & H. Thomä, 'From psychoanalytic narrative to empirical single case research: Implications for psychoanalytic practice'. Psychotherapy Research, 20, 731-733. DOI: 10.1080/10503307.2010.504970

2000-2009

Johansson, L., & Werbart, A. (2009). Patients' view of therapeutic action in psychoanalytic group psychotherapy. Group Analysis, 42, 120-142. DOI: 10.1177/0533316409104361

Werbart, A. (2009). Minding the gap between clinical practice and empirical research in psychoanalysis. Review of H. Kächele, J. Schachter, & H. Thomä, "From psychoanalytic narrative to empirical single case research: Implications for psychoanalytic practice". International Journal of Psychoanalysis, 90, 1459-1466. DOI: 10.1111/j.1745-8315.2009.00225_3.x

Philips, B., Wennberg, P., & Werbart, A. (2007). Ideas of cure as a predictor of premature termination, early alliance, and outcome in psychoanalytic psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, 80, 229-245. DOI: 10.1348/147608306X128266

Philips, B., Werbart, A., Wennberg, P., & Schubert, J. (2007). Young adults' ideas of cure prior to psychoanalytic psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 63, 213-232. DOI: 10.1002/jclp.20342

Werbart, A. (2007). Utopic ideas of cure and joint exploration in psychoanalytic supervision. International Journal of Psychoanalysis, 88, 1391-1408. DOI: 10.1516/ijpa.2007.1391

Fatouros Bergman, H., Preisler, G., & Werbart, A. (2006). Communicating with patients with schizophrenia: Characteristics of well functioning and poorly functioning communication. Qualitative Research in Psychology, 3, 121-146. DOI: 10.1191/1478088706qp047oa

Philips, B., Wennberg, P., Werbart, A., & Schubert, J. (2006). Young adults in psychoanalytic psychotherapy: Patient characteristics and therapy outcome. Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice, 79, 89-106. DOI: 10.1348/147608305X52649

Werbart, A., & Levander, S. (2006). Two sets of private theories in analysands and their analysts: Utopian versus attainable cures. Psychoanalytic Psychology, 23, 108-127. DOI: 10.1037/0736-9735.23.1.108

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2005). A model of therapeutic action grounded in the patients' view of curative and hindering factors in psychoanalytic psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42, 324-339. DOI: 10.1037/0033-3204.42.3.324

Philips, B., Werbart, A., & Schubert, J. (2005). Private theories and psychotherapeutic technique. Psychoanalytic Psychotherapy, 19, 48-70. DOI: 10.1080/02668730512331341573

Werbart, A. (2005). Between private construction of meaning and canons of science: Freud's case studies noch einmal. International Journal of Psychoanalysis, 86, 1441-1461. DOI: 10.1516/EJ86-V8CP-345T-QFQN

Werbart, A., & Levander, S. (2005). Understanding the incomprehensible: Private theories of first-episode psychotic patients and their therapists. Bulletin of the Menninger Clinic, 69, 103-136.

Levander, S., & Werbart, A. (2003). Different views of a psychotic breakdown: Complementary perspectives of a bewildering experience. Psychoanalytic Psychotherapy, 17, 163-174. DOI: 10.1080/1474973031000105311

Werbart, A. (2002). Internet Discussion Review “The meaning of dreams in the psychotic state: Theoretical considerations and clinical applications” by Paola Capozzi and Franco De Masi. International Journal of Psychoanalysis, 83, 551-563.

Werbart, A. (2000). Our need of taboo: Pictures of violence and mourning difficulties. Free Associations, 46, 21-48. Also: human-nature.com/free-associations/werbart.html

Bokkapitel och böcker

Werbart, A. (2015). Ytterligheter: Så funkar omaka par. I Mattson, J. (red.), Relationer från A till Ö: Ett psykologiskt lexikon (s. 214-215). Stockholm: Vetenskapsmedia. ISBN 978-91-982570-0-7

Werbart, A. (2015). Patient and therapist perspective on therapeutic action in psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy: Helpful and hindering factors. In M. Leuzinger-Bohleber & H. Kächele (Eds.), An open door review of outcome studies in psychoanalysis, 3rd ed. (pp. 244-245). London: International Psychoanalytical Association.

Werbart, A. (2015). Changes in mental representations and personality configurations after psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy. In M. Leuzinger-Bohleber & H. Kächele (Eds), An open door review of outcome studies in psychoanalysis, 3rd ed. (pp. 246-247). London: International Psychoanalytical Association.

Werbart, A. (2014). The art of freedom: Seven psychoanalytic theses on creativity and boundaries. In E. Sala (Ed.), Art and freedom: Psychoanalytical reflection on the meaning of creativity. Sztuka i wolność: Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości (pp. 102-111). Kraków, Poland: MOCAK. ISBN: 978-83-62435-34-0

Werbart, A. (2011). Intersubjektivität und therapeutische Technik: Was ist neu und was alt? In P. Diederichs, J. Frommer, & P. Wellendorf (Hrsg.), Äußere und innere Realität: Theorie und Behandlungstechnik der Psychoanalyse im Wandel (pp. 171-181). Stuttgart, Germany: Klett-Cotta.

Werbart, A., Lilliengren, P., & Philips, B. (2008). Patienters syn på verksamma faktorer. I R. Holmqvist & B. Philips (red.), Vad är verksamt i psykoterapi? (kap. 8, s. 160-179). Stockholm: Liber.

Werbart, A., Levander, S., Sahlberg, B., Ginner, H., Philips, B., Jacobsson, G., & Claesson, M. (2002). The research programme on private theories of pathogenesis and cure. In P. Fonagy (Ed.), An open door review of outcome studies in psychoanalysis, 2nd rev. ed. (pp. 211-214). London: International Pychoanalytical Association.

Werbart, A., & Lindbom-Jakobson, M. (2001). The "living dead" - survivors of torture and psychosis. In P. Williams (Ed.), A language for psychosis: Psychoanalysis of psychotic states (pp. 98-114). London: Whurr Books.

Werbart, A. (2000). Samlade skrifter av Sigmund Freud, band 6, Fallstudier. Inledning (s. 9-58), Redaktionella inledningar samt fackgranskning och redaktionellt arbete som volymansvarig. Stockholm: Natur och Kultur. Även i Månpocket, Stockholm 2002.

Werbart, A., & Kolev, N. (2000). Psykets höljen. Förord till Anzieu, D. Hudjaget (s. 11-34). Stockholm: Natur och Kultur.

Werbart, A., & Levander, S. (2000). Pain in the body - pain in the soul: The need of private explanations when not feeling well. In P. Nilsson & K. Orth-Gomér (Eds.) Self-rated health in European perspective (pp. 136-151). Stockholm: Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN).

Övriga publikationer (på andra språk, rapportserier osv.)

Werbart, A. (2014). Sztuka wolności: Siedem psychoanalitycznych tez na temat twórczości [The art of freedom: Seven psychoanalytic theses on creativity and boundaries]. In E. Sala (Ed.), Sztuka i wolność: Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości. Art and freedom: Psychoanalytical reflection on the meaning of creativity (pp. 92-101). Kraków, Poland: MOCAK. ISBN: 978-83-62435-34-0

Werbart, A. (2014). Diwanism: Ett minne. Divan 3-4/2014, 28.

Werbart, A. (2013). Därför älskar vi både lika och olika. Forskning och Framsteg, 8/2013, 66-67.

Werbart, A. (2013). Så funkar omaka par. Modern Psykologi, 7/ 2013, 69.

Werbart, A. (2012). Intersubjektywność oraz technika terapeutyczna: Co nowego, co starego? Biuletyn, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Nr 25, 55-61.

Salomonsson, B., Sandell, R., Werbart, A., & Rydelius, P. A. (2011). Psykoanalytisk behandling vid störningar i mor-barnrelationen. Läkartidningen, 108, 984-987.

Werbart, A. (2011). Mentalisera (och forska) mera med familjer. Glimtar från forskningsfronten, nr 32, 3-4. Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting.

Werbart, A. (2011). Psykoterapin har mycket att lära av patienten. Psykologtidningen, 2011:10, 29-31.

Boalt Boëthius, S., Bohman, G., Carlberg, G., Hau, S., Philips, B., Sandahl, C., Schubert, J., Sigrell, B., Werbart, A., Wilczek, A., & Ögren, M.-L. (2009). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsjukdom: Kommentarer från en expertgrupp. www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/dokument/InlagaSoS-090605.pdf [PDF]

Cullberg, J., Sandell, R., Schubert, J., & Werbart, A. (2009). Nya riktlinjer raderar ut den dynamiska psykoterapin. Läkartidningen, 106(14), 1024-1026.

Cullberg, J., Sandell, R., Schubert, J., & Werbart, A. (2009). Oklarheter om psykoterapins framtid. Läkartidningen, 106, 1410.

Cullberg, J., Sandell, R., Schubert, J., & Werbart, A. (2009, 5 april). Viktig behandling kan försvinna. Svenska Dagbladet, s. 5.

Werbart, A. (2009). Patienten som gemensam faktor. Glimtar från forskningsfronten, nr 25, 4-6. Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting.

Werbart, A. (2009). Unga vuxnas perspektiv på hjälpsamma och hindrande faktorer i individualterapi och gruppterapi. Glimtar från forskningsfronten, nr 25, särtryck. Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting.

Falkenström, F., Werbart, A., Ankarberg, P., & Jacobsson, A. (2008). Psykoterapins evidens en fråga om resultat i den kliniska vardagen. Psykologtidningen, 2008:13, 28-30.

Werbart, A. (2007). Psykoterapi och evidens - ett eller flera synsätt? Svenska psykoanalytiska föreningens bulletin, 43, 49-54.

Werbart, A. (2007). Psykoterapi och evidens - ett eller flera synsätt? Divan 3-4/2007, 5-9.

Lundén-O'Nils, K., & Werbart, A. (2006). Inför starten av psykoterapi: Unga mäns bilder av sina fäder. Insikten, 15(1), 29-34.

Werbart, A., & Levander, S. (2006). Capire l'incomprensible: teorie private tra pazienti psicotici e loro terapeuti, a proposito del primo episode psicotico. Laboro presentato al Convegno Trauma e Psicosi, Milano, Italia, 10 giugno 2006. www.spiweb.it [PDF]

Jacobsson, G., Lindgren, A., Werbart, A., & Boalt Boëthius, S. (2004). Unga vuxnas förhållningssätt vid påfrestningar i livet: En enkätundersökning. Psykoterapi: Forskning och utveckling, rapport 27. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Philips, B., Wennberg, P., & Werbart, A. (2004). Unga vuxna i psykoanalytisk psykoterapi. Matrix 21(4), 280-289.

Werbart, A. (2004). Vilken psykoterapeut passar mig? Hur unga vuxna patienter ser på sina terapeuter. Matrix, 21(4), 290-304.

Edenius, A., Jacobsson, G., & Werbart, A. (2003). Att jaga en flyende grupp. Psykologtidningen, 2003:18, 8-9.

Claesson, M., & Werbart, A. (2002). Unga vuxna i psykoterapi I: Vilka är de? Psykoterapi: Forskning och utveckling, rapport 22. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Werbart, A. (2002). Drömmar som vänder blad. Recension av Jean-Michel Quinodoz ”Les rêves qui tournent une page”. Divan 3-4/2002, 75-78.

Wiman, M. & Werbart, A. (2002). Unga vuxna i psykoterapi II: Hur uppfattar de själva sina problem? Psykoterapi: Forskning och utveckling, rapport 23. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Diamond, D., Blatt, S. J., Stayner, D., & Kaslow, N. (2001). Bedömning av differentiering-relaterande i själv- och objektrepresentationer II: Manualen. Sv. övers. G. Blomquist, A. Werbart, S. Levander & Y. Hjälmdahl. Psykoterapi: forskning och utveckling, rapport 21. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Ginner, H., Werbart, A., Levander, S., & Sahlberg, B. (2001). Tillförlitlighet i studier av subjektiva förklaringssystem: Ett kodningssystem för privata teorier om patogenes och kur. Psykoterapi: Forskning och utveckling, rapport 19. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Hjälmdahl, Y., Claesson, M., Werbart, A., & Levander, S. (2001). Bedömning av differentiering-relaterande i själv- och objektrepresentationer I: En validitetsstudie. Psykoterapi: forskning och utveckling, rapport 20. Stockholm: Sektionen för psykoterapi och Psykoterapiinstitutet.

Werbart, A. (2001). Freuds fallstudier: Inifrånperspektiv och den vetenskapliga metoden. Divan 3-4/2001, 63-75.

Werbart, A., & Levander, S. (2000). Varför blev jag sjuk och vad kan göra mig frisk? Patienters och terapeuters privata teorier om patogenes och kur. Insikten, 9(4), 39-45.


Uppdaterad 2015-08-26 | Kontakta oss | Webbredaktör
www.su.se | Start | Till sidans topp