Start=>Om oss=>Kontakt=>Personal=>Alexander Rozental

Alexander Rozental

Fil.dr

Leg. psykolog


Bakgrund

År 2011 mottog jag psykologexamen vid Linköpings universitet, varefter jag arbetade inom vuxenpsykiatrin på Lidingö och på en mottagning för unga vuxna i Danderyd utanför Stockholm. Under samma period undervisade jag även inom bedömning och behandling av psykisk ohälsa på Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska institutet.

Jag erhöll min legitimation som psykolog år 2012 och doktorerade därefter i psykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. År 2017 disputerade jag med min avhandling om negativa effekter av internetbaserad kognitiv beteendeterapi: Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events.

Parallellt med min forskning har jag fortsatt att jobba med patienter, liksom bedriva utbildning och handledning, dels på en mottagning för stressrelaterade besvär i Stockholm, dels privat i Uppsala. Utöver min tjänst som forskare här på institutionen är jag även gästforskare vid University College London.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen två områden: negativa effekter av psykologisk behandling, respektive bedömning och behandling av prokrastinering, det vill säga stora och återkommande problem att komma till skott med åtaganden i sin vardag. Tillsammans med kollegor och studenter har jag till exempel undersökt hur många och varför patienter försämras i psykologisk behandling samt hur negativa effekter kan mätas och rapporteras. Jag har dessutom utvärderat självhjälpsbehandlingar via internet samt undersökt olika självskattningsformulär för prokrastinering. Vidare är jag delaktig i ett flertal studier av såväl internet- som smartphonebaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med depression, ångestsyndrom och svårartad perfektionism.

Undervisning

Vid Stockholms universitet undervisar jag på psykologprogrammet inom bedömning och behandling av psykisk ohälsa samt inlärningspsykologi. Jag har även tidigare varit involverad i ett flertal basutbildningar i psykoterapeutisk metod på Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska institutet, där jag dessutom var basgruppshandledare på psykoterapeutprogrammet. Utöver detta utbildar jag sjukvårdspersonal i teori och psykologisk behandling av prokrastinering.

Självskattningsformulär

I min forskning kring prokrastinering har tre olika självskattningsformulär översatts och utvärderats på svenska, vilka kan tillämpas för att bedöma svårighetsgraden av uppskjutandebeteende. De finns att ladda ner för gratis bruk på fbanken.se. Vidare har ett självskattningsformulär för att undersöka förekomsten av negativa effekter i psykologisk behandling utvecklats och översatts till elva språk. Det finns tillgängligt och är fritt att använda genom neqscale.com.

Artiklar

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 46(3), 177-195. 10.1080/16506073.2016.1236287

Rozental, A., Magnusson, K., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(2), 160-177. 10.1037/ccp0000158

Svartdal, F., Pfuhl, G., Nordby, K., Foschi, G., Klingsieck, K., Rozental, A., Carlbring, P., Lindblom-Ylänne, S., & Rebkowska, K. (2016). On the measurement of procrastination: Comparing two scales in six European countries. Frontiers in Psychology, 7:1307. 10.3389/fpsyg.2016.01307

Ebert, D.D., Donkin, L., Andersson, G., Andrews, G., Berger, T., Carlbring, P., Rozental, A., Choi, I., Laferton, J. A. C., Johansson, R., Kleiboer, A., Lange, A., Lehr, D., Reins, J. A., Newby, J., Perini, S., Riper, H., Ruwaard, J., Sheeber, L., Snoek, F. J., Titov, N., Ince, B. Ü., Van Bastelaar, K., Vernmark, K., van Straten, A., Warmerdam, L., & Cuijpers, P. (2016). Does Internet-based guided-self-help for depression cause harm? An individual participant data meta-analysis on deterioration rates and its moderators in randomised controlled trials. Psychological Medicine, 46(13), 2679-2693. 10.1017/S0033291716001562

Rozental, A., Kottorp, A., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Negative effects of psychological treatments: An exploratory factor analysis of the Negative Effects Questionnaire for monitoring and reporting adverse and unwanted events. PLoS ONE, 11(6), e0157503. doi: 10.1371/journal.pone.0157503

Heinrich, S., Rozental, A., Carlbring, P., Andersson, G., Cotter, K., & Weise, C. (2016). Treating tinnitus distress via the Internet: A mixed methods approach of what makes patients seek help and stay motivated during Internet-based cognitive behavior therapy. Internet Interventions, 4(2), 120-130. 10.1016/j.invent.2016.04.001

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Differentiating procrastinators from each other: A cluster analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 44(6), 480-490. doi: 10.1080/16506073.2015.1059353

Rozental, A., Forsström, D., Almquist Tangen, J., & Carlbring, P. (2015). Experiences of undergoing Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: A qualitative study. Internet Interventions, 2(5), 314-322. doi: 10.1016/j.invent.2015.05.001

Andersson, G., Rozental, A., Rück, C., & Carlbring, P. (2015). Guided Internet-delivered CBT: Can it really be as good as seeing a therapist? The Behavior Therapist, 38(5), 123-126.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 808-824. doi: 10.1037/ccp0000023

Rozental, A., Boettcher, J., Andersson, G., Schmidt, B., & Carlbring, P. (2015). Negative effects of Internet interventions: A qualitative content analysis of patients' experiences with treatments delivered online. Cognitive Behaviour Therapy, 44(3), 223-236. doi: 10.1080/16506073.2015.1008033

Rozental, A., & Malmquist, A. (2015). Vulnerability and acceptance: Lesbian women's familymaking through assisted reproduction in Swedish public healthcare. Journal of GLBT Family Studies, 11(2), 127-150. doi: 10.1080/1550428X.2014.891088

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014). Psychometric evaluation of the Swedish version of the Pure Procrastination Scale, the Irrational Procrastination Scale, and the Susceptibility to Temptation Scale in a clinical population. BMC Psychology, 2(54). doi: 10.1186/s40359-014-0054-z

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(3), 1488-1502. doi: 10.4236/psych.2014.513160

Bystedt, S., Rozental, A., Andersson, G., Boettcher, J., & Carlbring, P. (2014). Clinicians' perspectives on negative effects of psychological treatments. Cognitive Behaviour Therapy, 43(4), 319-331. doi: 10.1080/16506073.2014.939593

Rozental, A., Forsström, D., Nilsson, S., Rizzo, A., & Carlbring, P. (2014). Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. Internet Interventions, 1(2), 84-89. doi: 10.1016/j.invent.2014.05.005

Rozental, A., Andersson, G., Boettcher, J., Ebert, D. D., Cuijpers, P., Knaevelsrud, C., Ljótsson, B., Kaldo, V., Titov, N., & Carlbring, P. (2014). Consensus statement on defining and measuring negative effects of Internet interventions. Internet Interventions, 1(1), 12-19. doi: 10.1016/j.invent.2014.02.001

Boettcher, J., Rozental, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014). Side Effects in Internet-based Interventions for Social Anxiety Disorder. Internet Interventions, 1(1), 3-11. doi: 10.1016/j.invent.2014.02.002

Rozental, A., & Carlbring, P. (2013). Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. JMIR Research Protocols, 2(2), e46. doi: 10.2196/resprot.2801

Böcker

Rozental, A., & Wennersten, L. (2014). Dansa på deadline - Uppskjutandets psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Konferenser

Rozental, A., Magnusson, K., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. Paper presented at the 8th Scientific Meeting of the Swedish Society for Research on Internet Interventions, Örebro, Sweden, 11 November 2016.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Paper presented at the 46th Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Rozental, A. (2016). Transdiagnostics. Chair at the 46th Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Rozental, A. (2016). Expert on cognitive bias modification: Dr Ernst Koster. Chair at the 46th Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Lindner, P., Nordby, K., Rozental, A., Carlbring, P., & Svartdal, F. (2016). Domain-specific quality of life across five European countries: Cross-cultural validation of the Brunnsviken Brief Quality of life (BBQ) scale. Poster presented at the Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Lindner, P., Rozental, A., Forsström, D., Andersson, G., Furmark, T., & Carlbring, P. (2016). Differential impact of performance and interaction related types of social anxiety symptoms on different quality of life domains. Poster presented at Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Rozental, A., Kottorp, A., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Negative Effects of Psychological Treatments: An Exploratory Factor Analysis of the Negative Effects Questionnaire for Monitoring and Reporting Adverse and Unwanted Events. In Carlbring, P. (Chair), Negative effects of psychological treatments - Deterioration, dependency, and adverse events. Symposium conducted at the 46th Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Magnusson, K., Rozental, A., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. In Carlbring, P. (Chair), Negative effects of psychological treatments - Deterioration, dependency, and adverse events. Symposium conducted at the 46th Annual European Association for Behavioural Cognitive Therapies Congress, Stockholm, Sweden, 31 August-03 September 2016.

Rozental, A., Magnusson, K., Boettcher, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). For better or worse: An individual patient data meta-analysis of deterioration among participants receiving Internet-based cognitive behavior therapy. Paper presented at the 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Melbourne, Australia, 22-25 June 2016.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Paper presented at the 8th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, Melbourne, Australia, 22-25 June 2016.

Forsell, E., Rozental, A., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Poster presented at the 8th Scientific Meeting of the International Society for Research on Internet Interventions, Seattle, USA, 7-9 April 2016.

Medlemskap

Sveriges Psykologförbund

Sveriges kliniska psykologers förening

Beteendeterapeutiska föreningen

European Society for Research on Internet Interventions


Uppdaterad 2017-03-13 | Kontakta oss | Webbredaktör
www.su.se | Start | Till sidans topp