Hem=>Forskning=>Arbetsgruppen för psykoterapiforskning=>Program


Program

Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog:
En nordisk konferens och nätverksbyggande

Arbetsgruppen för psykoterapiforskning och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
21-22 oktober 2011

Uppdaterat 2011-11-08 med alla PowerPoint-presentationer i pdf-format.

Fredag 21 oktober 2011: Fokus PSYKOTERAPIFORSKNING

Registrering med kaffe äger rum i sal U32. Lokal för alla plenarsessioner är David Magnussonsalen (U31).

9.30-10.15 Registrering och kaffe
10.15-10.30 Inledning: Stephan Hau och Andrzej Werbart
10.30-11.15 Susanne Lunn: Den vellykkede og den mislykkede case.
Moderator: Andrzej Werbart.
11.15-11.35 Paus
11.35-12.20 Johannes Lehtonen: Serotonin och psykoterapi.
Moderator: Stephan Hau.
12.20-13.30 Lunch
13.30-14.15 Per Einar Binder och Helge Holgersen: En voksen alliansepartner på veien ut i verden - ungdoms erfaring av nyttig psykoterapeutiske samhandling i en alder der selvstendighet teller.
Moderator: Johan Schubert.
14.25-15.10 Parallella seminarier med pågående och planerade forskningsprojekt
(1) Randi Ulberg and Anne Grete Hersoug: The First Experimental Study on Transference work – In Teenagers (FEST-IT).
Moderator: Andrzej Werbart.
(2) Majlis Winberg Salomonsson: Troubled babies - troubled kids? En uppföljningsstudie av mor-spädbarnsproblem.
Moderator: Stephan Hau.
15.10-15.30 Kaffe
15.30-16.15 Parallella seminarier med pågående och planerade forskningsprojekt
(3) Jan Nielsen: Clinical supervision reflected in a Danish DPCCQ-sample.
Moderator: Marie-Louise Ögren.
(4) Mo Wang och Andrzej Werbart: Vad predicerar psykoterapier som inte påbörjas eller avbryts i offentlig vård?
Moderator: Ulla Bertling.
16.25-17.30 Panel och sammanfattande diskussion om psykoterapiforskning och nordiskt nätverk: Per Einar Binder, Siv Boalt Boëthius (moderator), Stephan Hau, Helge Holgersen, Johannes Lehtonen, Susanne Lunn, Andrzej Werbart
17.30-19.00 Social samvaro och dryck med litet tilltugg


Lördag 22 oktober 2011: Fokus HANDLEDNINGSFORSKNING

9.00-9.30 Inledning. Marie-Louise Ögren och Siv Boalt Boëthius: Nordisk forskning inom området. Kort översikt om grupphandledningsforskning. Hur vi går vidare.
9.30-10.15 Helge Rønnestad: Forskning om psykoterapeutens profesjonelle utvikling: Hva vet vi og hvor går vi?
Moderator: Marie-Louise Ögren.
10.15-10.35 Kaffe
10.35-11.20 Claus Haugaard Jacobsen: Min værste supervision: Kvalitative og kvantitative data fra den danske DPCCQ.
Moderator: Rolf Sandell.
11.20-11.30 Kort paus
11.30-12.15 Gunnel Jacobsson och Stephan Hau: Från ax till limpa: Hur utvecklas en psykoterapeutidentitet?
Moderator: Ulla Bertling.
12.15-13.30 Lunch
13.30-13.50 Imre Szescödy: Vikten av att utbilda handledare och studera den influens som utbildningen/träningen har.
Moderator: Siv Boalt Boëthius.
13.50-14.35 Hanne Strømme: Ansikt til ansikt med hjelpeløshet: En studie av psykologistudenters tilegnelse av dynamisk psykopterapeutisk kompetanse.
Moderator: Marie-Louise Ögren.
14.35-14.55 Kaffe
14.55-15.40 Jan Carlsson: Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning om professionsutveckling på olika stadier.
Moderator: Siv Boalt Boëthius.
15.40-15.50 Kort paus
15.50-17.00 Sammanfattande diskussion om handledningsforskning och nordiskt nätverk.
Siv Boalt Boëthius (moderator), Jan Carlsson, Stephan Hau, Claus Haugaard Jacobsen, Gunnel Jacobsson, Helge Rønnestad, Hanne Strømme, Imre Szecsödy, Marie-Louise Ögren.
Avslutning


Uppdaterad: 2017-11-23 | Kontakta oss | Webbredaktör
www.su.se | Start | Till sidans topp