Hem=>Forskning=>Arbetsgruppen för psykoterapiforskning=>Föredragshållare


Föredragshållare

Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog: En nordisk konferens och nätverksbyggande

Arbetsgruppen för psykoterapiforskning och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
21-22 oktober 2011


Per Einar Binder är professor vid Institutet for klinisk psykologi, universitet i Bergen, Norge. Hans forskning är inriktad på kvalitativa studier av psykoterapiprocesser och andra personliga förändrings- och utvecklingsprocesser, hermeneutisk-fenomenologisk metod, relationell och existentiell psykoterapi, samt mindfulness i kliniskt arbete. Hans aktuella forskningsprojekt handlar om psykoterapi och Mindfulness Based Stress Reduction med ungdomar och vuxna, patient- och terapeutperspektiv på terapeutisk allians och förändringsprocesser, samt teoretisk psykologi.

Siv Boalt Boëthius är professor emerita vid Stockholms universitet och tidigare verksamhetschef för Ericastiftelsen. Hennes forskning är inriktad på ledarskap och sociala skeende i grupper och organisationer samt psykoterapi för barn- och ungdomar.

Jan Carlsson disputerar i augusti 2011 på Karolinska Institutet med en avhandling som rör psykoterapeuters professionella utveckling. Han har aktivt arbetat för att få till stånd ett internationellt nätverk för forskare som inom området professionsutveckling och handledning i psykoterapi.

Stephan Hau är professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Claus Haugaard Jacobsen är professor i klinisk psykologi vid universitetet i Aalborg. Hans forskning rör psykoterapi, psykoterapihandledning och professionell utveckling för psykoterapeuter.

Helge Holgersen är docent vid Institutt for klinisk psykologi, universitet i Bergen, Norge. Hans forskning är inriktad på patientperspektiv på processer och utfall i psykoterapi med ungdomar och vuxna, mentalisering och anknytningsperspektiv, samt hermeneutisk-fenomenologisk metod.

Gunnel Jacobsson är fil dr. och lektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hau och Jacobsson driver ett forskningsprojekt om professionsutveckling inom psykoterapiområdet på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Johannes Lehtonen är professor emeritus i psykiatri vid Kuopio universitet i Finland. Hans forskning är inriktad på integration av klinisk forskning med neurovetenskap, och särskilt från utvecklingspsykologiskt och psykoanalytiskt perspektiv. Hans aktuella forskningsprojekt handlar om hjärnavbildning med SPET och utfall av psykoterapi vid depression, psykofysiologi av samspel mellan modern och spädbarnet, samt psykofysiologi av amning.

Susanne Lunn är docent vid Institut for Psykologi, Köpenhamn universitet, Danmark. Hennes forskning är inriktad på psykoterapi för patienter med ätstörningar, och särskilt på anknytningsmönster hos dessa patienter. Hennes aktuella forskningsprojekt handlar om psykoterapi med kvinnor med bulimi, utveckling av anknytningsmönster, behandling och prevention.

Michael Helge Rønnestad är professor i klinisk psykologi och forskningsledare for kärnområdet Psykoterapi och Professionell Utveckling vid Psykologiska Institutionen, Oslo universitet. Tillsammans med David Orlinsky leder han The International Study of the Development of Psychotherapists.

Hanne Strømme fil dr i psykologi. Disputerade år 2010 på en uppmärksammad avhandling vid Psykologiska institutionen, Oslo universitet med titeln Confronting helplessness: A study of psychology students' acquisition of dynamic psychotherapeutic competence. Tema for avhandlingen: Psykologistudenters hjelpeløshet i møte med sin første pasient i inngående psykoterapi.

Imre Szescödy är docent vid Karolinska Institutet, Stockholm. Hans forskning är inriktad på handledning och professionsutveckling inom psykoterapiområdet. Hanne Strømme fick 2010 stipendium från Imre Szescödys stiftelse för 2010 års bästa avhandling inom aktuellt forskningsområde.

Marie-Louise Ögren är docent vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på grupphandledning i psykoterapi.


Uppdaterad: 2017-11-23 | Kontakta oss | Webbredaktör
www.su.se | Start | Till sidans topp